ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสอนขับรถบอสไดร์ฟวิ่ง

โรงเรียนสอนขับรถชั้นนำที่ได้รับการรับรองจาก กรมการขนส่งทางบก

โรงเรียนสอนขับรถบอสไดร์ฟวิ่ง

โรงเรียนสอนขับรถชั้นนำที่ได้รับการรับรองจาก กรมการขนส่งทางบก
  • ที่อยู่ : 395 หมู่ 7 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์86110
  • โทรศัพท์ : 085-564-5396, 082-629-4949
  • อีเมล : sale@boss-driving.com
  • LINE :

รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ เป็นยานพาหนะที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้คน และยังเป็นความใฝ่ฝันที่จะมีรถสวยๆ เป็นของตัวเอง เมื่อหลายคนซื้อรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ก็ต้อง เรียนขับรถ และ ทำใบขับขี่ ดังนั้นจึงมองหาโรงเรียนสอนขับรถพร้อมใบขับขี่แบบครบจบในที่เดียว เพื่อความสะดวกสบายไม่ต้องเสียเวลา โดยมีโรงเรียนสอนขับรถชั้นนำที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก คอยให้บริการ

โรงเรียนสอนขับรถบอสไดร์ฟวิ่ง เป็นโรงเรียนสอนขับรถพร้อมใบขับขี่ที่มีชื่อเสียงและได้รับความไว้วางใจจากมือใหม่หัดขับหรือผู้ที่ต้องการต่อใบขับขี่ ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ราคาไม่แพง และมีอาจารย์ผู้ฝึกสอนที่มีคุณภาพ ผู้ที่สนใจเรียนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่สามารถติดต่อสอบถามได้ 

เปิดบริการทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์
เวลา 07.00 - 19.00 น.


โรงเรียนสอนขับรถบอสไดร์ฟวิ่ง

เราบริการด้วยความเต็มใจ

หลักสูตร & ชำระเงิน โรงเรียนสอนขับรถบอสไดร์ฟวิ่ง

โรงเรียนสอนขับรถชั้นนำที่ได้รับการรับรองจาก กรมการขนส่งทางบก

หลักสูตรการอบรมขับรถจักรยานยนต์เพื่อสอบใบขับขี่

ภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ประกอบด้วย

     1. ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยจราจรทางบก กฏหมายว่าด้วยรถยนต์และกฏหมายที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

     2. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการขับขี่ มารยาทและหลักพื้นฐานการขับขี่ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

     3. ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ในการควบคุมรถไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง


ภาคปฎิบัติ ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ประกอบด้วย

     1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง

     2. การฝึกหัดขับขี่ตามท่าฝึกต่างๆ ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมงหลักสูตรการเรียนขับรถยนต์เพื่อสอบใบขับขี่

ภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ประกอบด้วย

     1. ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยจราจรทางบก กฏหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

     2. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถ และสาเหตุการป้องกันอุบัติเหตุไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

     3. ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และแนะนำอุปกรณ์ควบคุมภายในรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง


ภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ประกอบด้วย

     1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

     2. การฝึกหัดขับรถในท่าฝึกต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง

     3. การฝึกหัดขับรถยนต์นอกสถานที่ตามสภาพถนนจริงไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

ชำระเงินผ่านการโอนเงิน ท่านสามารถเลือกธนาคารได้ดังนี้

ชื่อบัญชี : บอสไดร์ฟวิ่ง

เลขที่บัญชี : 123-555-8999-9
สาขา :
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์


ชื่อบัญชี : บอสไดร์ฟวิ่ง

เลขที่บัญชี : 224-236248-9
สาขา :
ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน